Hospoda Anny a Josha Duggara v Arkansasu je uvedena na 289 tis

Anna a Josh Duggar snížili cenu svých Siloam Springs, AR, domů o 10 000 dolarů - už pouhý měsíc na trhu.