Greg Kelly a Judith Gray uvázali uzel

Obřad byl zřízen bývalým starostou Davidem Dinkinsem.