Jerry Stiller zmaten dědictvím George Costanzy na „Seinfeld“

'Nikdy nebylo úplně jasné, jestli Costanzové byli Židé nebo Italové nebo co byli.'