Steve Harvey je do značné míry trhavý

'Nepřijdu do mé šatny, dokud nebude pozvána ...' Nepřistupujte ke mně, když jsem v make-upové židli, pokud si nepožádám, abych s vámi mluvil přímo, “přečte si poznámku.